Dolenjska

Krško

Ajdovska jama

http://www.zavod-svibna.si/kulturna-dedi-ina/ajdovska-jama/

Ob koncu mlajše kamene dobe,to je pred približno 5000 leti pred Kristusom, je bila zelo povezana z ljudmi, ki so živeli v njeni okolici.V njej so pokopavali trupla, ki so jih samo položili na tla, da strohnijo.Pridali so jim nakit, orodje in orožje.V glinasto posodo so jim darovali hranokot popotnico za v onostranstvo:ječmen, pšenico, bob, grahin kose mesa domačih in divjih živali.Kurili so tudi ogenj,saj so arheologi odkrili oglje in ostanke pepela.Vsi obredi, ki so jih opravljali ob pogrebih,so bili povezani z njihovim verovanjem.

Zanimiv izlet za družine, ki iščejo ideje za zgodovinski izlet.

Ocena:
Artiče

Banova domačija

ksartice@amis.net http://www.artice.si/banova-domacija.html (07) 49 56 314; 040 204 960 potrebna predhodna najava
Banova domačija se nahaja v vasi Artiče in datira okoli leta 1780. Gospodarsko poslopje je sestavljeno iz petih delov, zgrajenih v daljših časovnih zamikih. Zato je ta domačija z vidika etnologije edinstven in originalen primer zgodovinske, arhitekturne in kulturne dediščine teh krajev. Če se odločite za družinski izlet na domačijo, si lahko ogledate obnovljeno hišo, gospodarsko poslopje, svinjake s svinjsko kuhinjo, vinski hram z vinogradom, čebelnjak, koruznjak, sušilnico za sadje, zasajen sadovnjak s starimi sortami sadja in obnovljeno mlako. Zbrano in razstavljeno je že preko 400 raznih orodij, ki omogočajo izvirne predstavitve delovnih običajev iz preteklosti. 
Banova domačija  je tudi izhodiščna točka za rekreativce, ki se odpravijo na pohod po zanimivi in lepi Artiški sadjarski pešpoti, ali pa s kolesom po kolesarski poti.
Ocena:
8330 Metlika

Belokranjski muzej Metlika

belokranjski.muzej@guest.arnes.si http://www.belokranjski-muzej.si 07 306 33 70, 07 305 81 77 od ponedeljka do sobote: od 9.00 do 17.00

Želite spoznati življenje v Beli krajeni? Privoščite si družinski izlet v Belokranjski muzej v metliškem gradu, kjer je na ogled razstava o življenju v Beli krajini od prazgodovine do sredine 20. stoletja. Pod njegovo okrilje spadajo še Spominska zbirka Otona Župančiča na Vinici, Krajevna muzejska zbirka Semič in Galerija Kambič v  Metliki. 

Ocena:
Šentrupert na Dolenjskem

Dežela kozolcev, prvi muzej s kozolci na prostem na svetu

info@dezelakozolcev.si http://www.dezelakozolcev.si 041 890 909, 07 343 46 00 torek - petek: 10.00 do 18.00

Dežela kozolcev je prvi muzej s kozolci na svetu, v katerega so prestavljeni in obnovljeni vsi tipi kozolcev, ki jih pozna slovensko etično območje. V muzeju je zastopanih vseh 6 tipov kozolcev: enojni (enojni, enojni s plaščem in enojni vzporedni) in dvojni (nizki, kozolec na kozla in toplar). Velikost Dežele kozolcev je 2,5 hektarja, med kozolci pa je 1 kilometer sprehajalnih poti. Najstarejši kozolec v muzeju je Lukatov toplar in izhaja iz leta 1795. Dežela kozolcev je samo ena. Najdete jo v občini Šentrupert na Dolenjskem. Dežela kozolcev ponuja: prijetno okolje za sprehode med kozolci, strokovno vodenje skozi muzej na prostem, izobraževane delavnice za vse generacije, izvirna in naravna otroška igrala, oddajanje prostora za družabne, kulturne in poslovne dogodke, izdelke in pridelke podeželja Srca Slovenije. Čudovit izlet za vso družino.

Ocena:
8341 Adlešiči

Domača obrt Cvitkovič

nada.cvitkovic@siol.net http://www.domacaobrt-cvitkovic.si/ 07 30 70 028 , 040 730 504 po dogovoru

Z obiskom domačije Cvitkovič se boste preselili v čas, ko ljudje niso tako hiteli kot danes. Vrnili se boste nekaj desetletij nazaj. Spoznali boste predelavo lanu, popestreno z ogledom dejavnosti in izdelkov, ki so vsaki belokranjski hiši dajali domačnost in toplino. Naučili se boste tudi pisanja belokranjskih pisanic, ki slovijo daleč po svetu in so najbolj značilne prav za kraj Adlešiči. Izdelujejo: prte, otirače, torbice, mošnjičke, zavese, knjižna kazala in druge izdelke, ki jih krasimo z belokranjskim tkaničenjem, slovenskim narodnim vezom, čipko, ažurom in druge izdelke iz naravnih materialov. Izdelki imajo certifikat kakovosti domače obrti.

Ocena:
8333 Semič

Ekološka turistična kmetija in ribogojnica Mlinar

ribogojnica.plut@gmail.com http://www.ribogojnica-mlinar.si 07 3068 223, 041 358 575 po predhodni navaji po telefonu

Kmetija Mlinar slovi po ekološki reji goveje živine. V hlevu imajo 40 glav krav dojilj, ki se pasejo od maja pa vse do prvega snega na 40 ha pašnikov, teleta se rodijo na pašniku. Ribogojstvo je ena izmed dopolnilnih dejavnosti, saj na potoku Mlinščica vzredijo letno do 3 tone postrvi šarenk, bolj natančno kalifornijskih. Te ribe postrežejo pečene na njihovem turizmu, ostale pa prodajo. Na kmetiji se poleg goveda pasejo tudi konji. Kar sedem jih je: Dika, Bor, Car, Grof, Živa, Živko ter najmanjši poni za otroke je Poncho. Vabijo vas na izlet v naravo, na kmetiji postrežejo tudi z marsikatero domačo specialiteto.

Ocena:
8000 Novo mesto

Frančiškanski samostan Novo mesto in knjižnica

knjiznica@nm-kloster.si http://www.nm-kloster.si 07-338-14-77 Za obisk je potrebna predhodna prijava!

Frančiškanski samostan Novo mesto s svojo več kot 500-letno zgodovino skriva v svojih nedrjih knjižno gradivo, ki se je skozi stoletja nabiralo in pokriva različna področja. Knjižnica velja za najstarejšo novomeško knjižnico.
Za skupine in posameznike je možen ogled dela knjižnice in predstavitev nekaterih zanimivosti. Poleg knjižnice vam pokažemo tudi vrt, cerkev, križni hodnik in staro samostansko obednico. Predstavitev je primerna za različne starostne skupine (šolarji, dijaki, študenti, del. kolektivi, upokojenci, …).

Ocena:
Brežice

Grad Brežice

vodnik@pmb.si http://www.pmb.si 07 466 05 17 od torka do sobote: 8.00—16.00 nedelje in prazniki: 13.00—16.00

Grad Brežice gospoduje na pomolu nad levim bregom Save. V virih je prvič omenjen l. 1249.  Renesančno trdnjavsko zasnovo sestavljajo štirje trakti, ki obrobljajo notranje dvorišče. Notranjost gradu je razkošna baročna rezidenca. Le delno ohranjeno opremo in detajle je grad dobil v času Attemsov. Baročno predelavo s konca 17. in začetka 18. stoletja je nadgradila razkošna poslikava, posebej v največji posvetni baročni dvorani z zrcalnim stropom pri nas (Frančišek Karel Remb, 1699). Okrašena dvorana z ohranjenimi dvojnimi stopnišči ob straneh je najbolj kakovostno poslikan ohranjen posvetni baročni prostor v Sloveniji. S freskami sta okrašena še dvoramno stopnišče (Herkulova zgodba) ter kapela (Poveličanje križa). V gradu je lokalni muzej z različnimi zbirkami (arheologija, etnologija, kmečki upori, NOB, Galerija Frana Stiplovška). Grad Brežice je vreden ogleda, zato se odpravite na družinski izlet v Brežice z okolico.

Ocena:
1336 Vas

Grad Kostel

info@tsdrustvo-kostel.si http://www.tsdrustvo-kostel.si 01 894 21 75 -

Kostel je drugi največji grajski kompleks v Sloveniji, ob katerem je še vedno živo naselje. Grad Kostel je prvič izpričan leta 1336. Skozi Kostel je vodila ena izmed glavnih vpadnih poti Turkov, ki pa so grad zadeli le enkrat. Leta 1809 so ga porušili francoski vojaki, njegova obnova pa poteka šele zadnja leta. V bližini gradu ne spreglejte znamenitosti gavge, le nekaj kilometrov oddaljene pa so zanimive naravne znamenitosti Kurja glavica, Hribska stena in slap Nežica, katerega prameni ob obilnejšem deževju segajo prav do glavne ceste. Obnovljeni kal – lokva v vasici Ajbelj pa velja za izjemno zapuščino prednikov. Zanimiv izlet za vso družino.

Ocena:
8280 Brestanica

Grad Rajhenburg

info@gradrajhenburg.si http://www.gradrajhenburg.si/ 07 620 42 16 od torka do petka od 10. do 16. ure; v soboto od 10. do 17. ure; v nedeljo od 13. do 17. ure

Prvotni grad Rajhenburg je bil porušen in v začetku 12. stoletja na novo pozidan. Lastniki gradu so se menjavali in vsak je v gradu pustil svoje sledi. Največji pečat pa so gradu pustili Trapisti, ki so tu bivali med leti 1881 do 1941. Le-ti so izdelovali sire, čokolado in likerje. Je najstarejši na slovenskem izpričani grad, ki je na pomolu, 60 metrov nad naselbino, varoval pot ob Savi. Med odkritji zadnjih let so posebne pozornosti vredne freske iz dvajsetih let 16. st., ki so nedvomno najstarejša ohranjena grajska slikarija na Slovenskem. Arheološke raziskave notranjega dvorišča posegajo z najdbami v čas pred Konradovo obnovo gradu (12. st.). Brestaniški grad je bil v letih 1941-1942 nemško zbirno taborišče izgnancev, ki so jih nato z vlaki odpeljali v izgnanstvo.
Danes je v gradu Muzej novejše zgodovine Slovenije – enota Brestanica. Na ogled so: Razstava o zgodovini gradu in kraja: Brestanica skozi čas; Razstava o menihih trapistih; Razstava o slovenskih izgnancih; Razstava o političnih zapornikih.

Ocena:
8211 Dobrnič

Jurjeva domačija - muzej na prostem

alenka.lamovsek@gmail.com http://www.jurjevadomacija.blogspot.com 041 890 909 po predhodnem dogovoru

Jurjeva domačija je muzej na prostem, ki je od leta 2000 kulturno etnološki spomenik lokalnega pomena in ena od najzanimivejših kulturnih znamenitosti v občini Trebnje iz sredine 18. stoletja. Obsega pritlično, delno zidano in delno leseno stanovanjsko hišo, s črno kuhinjo, hišo, kamro in štibelcem, vsi ti prostori pa imajo tudi dobro ohranjeno notranjo opremo. Ohranjeni so tudi svinjaki, kašča, vodnjak ter pod. Domačija se nahaja v naselju Občine, v občini Trebnje in vabi na prijeten, poučen izlet za vso družino.

Ocena:
8310 Šentjernej

Kartuzijski samostan Pleterje

kartuzija.pleterje@chartreuse.info http://www.kartuzija-pleterje.si 07 308 12 25 vsak dan razen nedelje med 8.30 in 18.30

Kartuzijski samostan Pleterje so začeli graditi v začetku 15. stoletja. Od prvotnega poslopja je ostala samo cerkev sv. Trojice, ki je edinstven primer gotske sakralne stavbe v srednji Evropi. V samostanu sta bogata knjižnica in likovna zbirka. V vhodnem delu, odprtem za obiskovalce, je zbirka Dolenjskega muzeja. Posamični ogledi samostana niso dovoljeni, za skupinske oglede je odprta samo cerkev. Z multivizijo  sta obiskovalcem predstavljena kartuzija in življenje menihov. Menihi prodajajo znamenito domače pletersko žganje.
 

Ocena:
Kolpa

Kolpa

http://www.slovenia.info/?naravne_znamenitosti_jame=7318&lng=1

Kolpa je velika atrakcija za ljudi vseh starosti. Poleg kolesarjenja in pohodništva je tu tudi kopanje v kristalno čisti vodi. Reka teče v neokrnjeni naravi in poteka tudi po meji Slovenija-Hrvaška. Je del Krajinskega parka Kolpa in je izredno bogata z živalstvom in rastlinstvom. Ob njej so nastanjene nekatere redke in ogrožene ptice, ki še bolj popestrijo samo reko. V reki živi kar 26 avtohtonih vrst rib. Za popotnike so ob Kolpi prijazne kmetije in kampi, kjer vam bodo tudi postregli s okoliškimi specialitetami. Reka Kolpa z urejenimi kolesarskimi potmi in prekrasnim okoljem vas vabi na ogled in sprostitev ob njeni kristalni gladini. Prijetno okolje za družinski izlet in preživljanje prostega časa.

Ocena:
Kostanjevica na Krki

Kostanjevica na Krki

obcina@kostanjevica.si http://www.kostanjevica.si/ 07 49 87 275

V Kostanjevici na Krki najdete številne možnosti uživanja v naravi! Od kolesarskih in pešpoti do vožnje s kanuji ali pedolini po reki Krki. Poleti si lahko privoščite tudi osvežilni skok v vodo.

Ocena:
8311 Kostanjevica na Krki

Kostanjeviška jama

brane.cuk@gmail.com http://www.kostanjeviska-jama.com/ 041297001 15. aprilom in 31. oktobrom ob sobotah, nedeljah ter praznikih, v juliju in avg. vsak dan ob 10h, 12h, 14h, 16h, 18h

Kostanjeviška jama leži ob vznožju Gorjancev, ki jih označuje razgiban kraški teren s krednimi apnenci. Tu so padavinske vode, podzemni vodni tokovi in tektonski premiki skozi tisočletja ustvarjali prečudovite sigaste tvorbe pravljičnih oblik. V celoti je jama malo daljša od dveh kilometrov.  Poti po jami so primerne za otroke in starejše obiskovalce, zato je ogled jame zelo primeren izlet za vso družino. Voden ogled s strokovno razlago traja štirideset minut. V jami je ves čas stalna temperatura 12 stopinj Celzija.

Ocena:
Čatež ob Savi

MALI GRAD - mesto trdnjav in gradov

castles.maligrad@gmail.com http://www.maligrad.si/ +386 31331788 Sreda-Nedelja 10.00- 20:00

Projekt Castles na enem mestu zbira makete trdnjav in gradov s celotnega sveta, ki se razlikujejo po arhitekturnem slogu in odražajo pridih različnih zgodovinskih obdobij. Vse naše makete se od prvotnih gradenj ločijo samo po velikosti. V vsakem vremenu in letnem času boste lahko preživeli nepozaben čas v sodobni šotorski dvorani (80 m x 30 m x 11 m) in v vseh podrobnostih preučili raznolikost arhitekture najbolj osupljivih gradov, ki so bili kadarkoli zgrajeni.

Pridite po nova in nepozabna doživetja ter odlično razpoloženje!

*Makete gradov so v razmerju 1:100 oziroma 1:75 in so v povprečju velike 2 m x 2 m in več.

Ocena:
8333 Semič

Muzej na prostem in peka domačih dobrot Šrajf

sonya.skof8@gmail.com http://www.kc-semic.si/si/ponudniki/?id=626 07 305 90 62 po dogovoru

Na kmetiji Šrajf si od spomladi do zime lahko ogledate muzej na prostem pod kozolcem toplarjem. Na ogled so naprave in stroji, ki so nekoč služili pri pridelovanju žit. Po predhodnem naročilu za organizirane skupine prikažejo mlatenje žita z geplom s konjsko vprego. V neposredni bližini si lahko ogledate še ohranjeno operacijsko sobo, ki je delovala v letih 1944 – 1945. V vasi je bila namreč organizirana partizanska bolnišnica, edina v Sloveniji, ki je delovala v vasi, vse ostale so bile po gozdovih. Postregli vas bodo z domačimi dobrotami, pečenimi na  domačiji, prav tako pa bote degustirali domače belokranjsko vino. Na domačiji se že trinajsto leto ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, in sicer  s peko raznih vrst  peciva, kruha, pogač in potic. Poudarek dajejo pri peki Belokranjske pogače in ajdove potice s skuto. Pečejo po preizkušenih receptih belokranjskih babic. Izjemen izlet za vso družino.
 

Ocena:
8310 Šentjernej

Muzej na prostem pri Kartuziji Pleterje

info@skansen.si http://www.skansen.si 07 308 10 50, 041 639 191 December-marec:10:00 do 16:00., april-november od 9:00 do 17:00; vsak dan
 

V Muzeju na prostem Pleterje domuje več objektov in vsak ima svojo zgodbo. Vsi skupaj pa tvorijo pomemben spomenik tradicionalnemu stavbarstvu in načinu življenja pri nas v 19. stoletju. Osrednji del muzeja je Kegljevičeva hiša s črno kuhinjo iz leta 1833. Poleg hiše je na ogled še dvojni kozolec toplar, svinjak, gospodarska stavba - pod, vodnjak in stranišče »na štrbunk«. V Baničevi hiši je predstavljeno lončarstvo, v preteklosti značilna obrt tega območja. Baničeva hiša tudi funkcijo muzejske trgovine. Obisk muzeja je lahko nepozaben izlet za vso družino.

Ocena:
Otočec

Pustolovski park Otočec

booking.otocec@terme-krka.si http://www.terme-krka.si/si/otocec/pustolovski-park-otocec 7 38 48 600 petek, sobota, nedelja in prazniki od 11.00 do 18.00

Na gozdnem območju Otočca, v neposredni bližini Hotela Šport in s pogledom na edinstveni rečni Grad Otočec, so športnim in adrenalinskim navdušencem na voljo 4 plezalni poligoni s skupno 45 postajami in 46 elementi spretnosti – za inovativno in razburljivo obliko rekreacije v naravi. Izvirna 2–3 urna zabava za vse starosti! Pustolovske dogodivščine med krošnjami dreves in doživetje sveta iz ptičje perspektive.

Ocena:
Krško

Raceland

domen@pagrat.si http://karting.raceland.si/domov 041 379 333 9h - 15h / 14h - 20h

Kartodrom Raceland se nahaja v Krškem, v neposredni blizini Nuklearne Elektrarne Krško. Pista je bila zgrajena leta 2006 in izpolnjuje medarodne pogoje CIK-FIA, B kategorije za karting. Dolžina proge je 1050m in širina 8-9m, ter je sestavljena iz skupno 16 zavojev, 9 levih in 7 desnih. Z vidika varnosti pa je ena najvarnejših pist, saj so njene izletne cone v vseh zavojih preko predpisanih, za še večjo varnost, pa skrbijo peščene izletne cone. "Dirkači" so jo označili kot zelo tehnično, kar dokazuje tudi njena razgibanost saj poteka na cca 4m višinske razlike, kar je za karting prava redkost.

Ocena:
Gomila, 8233 Mirna

Ranč Aladin

damjan.zupan10@gmail.com http://www.kamela.si 031/232 913 Odprto vse leto po dogovoru.

Na ranču Aladin si lahko ogledate domače in divje vrste živali skoraj z vseh kontinentov sveta: kamerunske ovce, zajčke, pave, pegatke, kokoške, papige, malo srnico, kamelo, kenguruje, rakune, navadne jelene, ježevce in himalajske koze. Poleg ogledov živali nudimo tudi piknik prostor za 15 oseb, prevoze oseb, rent a kombi, degustacijo divjačinskih izdelkov, ne manjka pa niti ostale bogate gostinske in kulinarične ponudbe. Med vikendi in počitnicami organizirajo tudi otroške tabore.
Za avanturiste pripravijo tudi nekaj adrenalina s paintball-om, ki vam bo pospešil pretok krvi po žilah, lahko pa se podate na potepanje po gozdovih ali na vožnjo s kolesom po označenih kolesarskih poteh po Mirnski dolini. Če vam je všeč narava in bi želeli ostati tudi kak dan dlje, so tu tudi sobe v gostiščih. Naša dolenjska novost pa je turistična ponudba v zidanicah, ki vam ponujajo vse kar potrebujete za prijetno preživljanje prostega časa.

Ocena:
8280 Brestanica

Ribniki Mačkovci, Brestanica

- http://www.rd-brestanica-krsko.si 051 638 620 kontaktirajte

Prijetno okolje, ribiški izziv, izvrstna hrana, gostoljubnost - pravi razlogi za odličen družinski izlet! Vse to znova in znova privablja ljudi k ribnikom v Mačkovcih pri Brestanici - 3 ribniki se razprostirajo na površini 6,5 hektrij. Ljubitelji ribolova lahko v idiličnem okolju lovijo krape, amurje, rdečeperke, linje, babuške in druge vrste rib. Ljubitelji dobre hrane pa se lahko v prijetnem okolju narave, v gostišču Ribnik Dular, pogostijo z ribjimi in drugimi okusnimi jedmi ter vini Bizeljsko-Sremiškega vinorodnega okoliša.
 

Ocena:
8344 Vinica

Spominska hiša Otona Župančiča Vinica

belokranjski.muzej@guest.arnes.si http://www.belokranjski-muzej.si 041 703 609 kontaktirati oskrbnico - Metka Brozovič

Zbirka pesnika Otona Župančiča je postavljena v dveh prostorih v pritličju hiše, ki je zrasla na pogorišču Župančičeve domačije v Vinici. Na razstavi se obiskovalci s fotografijami in dokumentarnim gradivom najprej seznanijo s pesnikovo družino, njegovim otroštvom in mladostjo. Tu je predstavljeno tudi kulturno in socialno okolje, v katerem je odraščal, zlasti je poudarjen problem izseljevanja v Beli krajini. Temu v naslednji sobi sledi kronološki pregled Župančičevega literarnega dela in drugega ustvarjanja, pregled izdanih in prevedenih del ter njegovih prevodov tujih del.
 

Ocena:
Brežice

SUPanje

simona@eventsupro.si http://www.eventsupro.si 051 31 88 85 potrebna rezervacija

SUP (stand up paddling) je zelo zabavna in rekreativna ideja za družinske izlete. Stopite na desko in odveslajte v čudovito naravo v okolici Brežic. Za ta šport ne rabite nobenega predznanja. SUPanje je namenjeno ljudem vseh starosti, torej prav poseben izlet za vso družino.

Ocena:
8251 Čatež ob Savi

Terme Čatež

info@terme-catez.si http://www.terme-catez.si +386 7 49 36 700 poleti: 8.00-20.00 ure, pozimi: 9.00-21.00 ure

Terme Čatež so prava destinacija za družinski izlet. Poleg zabave za malčke v mini klubu in jutranje vadbe ter plesnih večerov je tu tudi škrat Čatež. Rad pripoveduje zgodbe in se igra z otroki. V času praznikov in počitnic za nepozaben izlet pripravijo presenečenja. Poleg raznovrstnih bazenov ponujajo tudi družinska doživetja v Indijanski vasi, Divjem zahodu in Gusarskem zalivu, prav tako pa različne športne aktivnosti.

Ocena:
Dolenjske Toplice

Terme Dolenjske Toplice

booking.dolenjske@terme-krka.si https://www.terme-krka.si/si/dolenjske/balnea/ 07 39 19 400

Notranji in zunanji termalni bazeni. Vodne in zračne masaže. Vodni slapovi, zavese in gejzirji. Atrakcije za otroke! Temperatura vode v zunanjih bazenih je 27 °C, v notranjih bazenih 32 °C. Sprostitev poleg plavanja zagotavljajo vodni in zračni mehurčki ter druge vodne masaže in atrakcije v bazenih. Termalna voda brbota tudi v whirlpoolu. Otroci uživajo v zunanjem bazenu – z gusarsko ladjo! Najmlajši se na pokritih bazenskih površinah zabavajo v čofotalniku. Popolna kombinacija za družinski izlet.

Ocena:
Šmarješke Toplice

Terme Šmarješke Toplice

booking.smarjeske@terme-krka.si https://www.terme-krka.si/si/smarjeske/vitarium/ 07 38 43 400

Razkošje vode v zelenem okolju - dobra ideja za družinski izlet . Bazeni za sprostitev, za športno plavanje in za otroško veselje. Dva notranja bazena ter z njima povezan zunanji bazen s temperaturo 32 oC vse leto omogočata sprostitev v priznano učinkoviti termalni vodi. Dodatno brezplačna vodna aerobika ali hidrogimnastika za goste vsak dan ob 13. in 16. uri. Ljubitelji savn pa lahko obiščejo finsko, turško, rimsko ali zeliščno savno. Posebno doživetje sprostitve v Belokranjskem hramu – finski savni z vonjem po lesu!

Ocena:
8361 Dvor

Vesela vas

veselavas@yahoo.com http://www.veselavas.si/ (0)40 458 585

Vesela Vas želi obiskovalcu nuditi odkrivanje naravnih lepot Slovenije z njemu primerno fizično aktivnostjo in sprostitev v domačem naravnem ambientu ob domači zdravi hrani, avtohtoni pijači, gostoljubnosti in izpolniti čim več gostovih želja. Obdana z čudovito naravo, kjer naokoli ni nobenega hrupa, čas teče drugače. Družine, ki se želijo spočiti od hrupnega mesta, bodo tukaj našli dobro sprostitev  v miru in tišini. Popoln izlet za družine, ki obužujejo čisto, neokrnjeno naravo.

Ocena:
8350 Dolenjske Toplice

Zeliščarska kmetija Plavica

majes@siol.net http://www.plavica.si 07 306 62 59, 040 725 240 po dogovoru

Zeliščarska kmetija Plavica leži v slikoviti dolini Črmošnjice pod Kočevskim rogom. Osnovna dejavnost kmetije je ljubezen do zdravilnih rastlin. Obiskovalcem je na voljo velik park, na katerem si lahko ogledajo več kot 300 vrst zdravilnih rastlin. Obiskovalcem je na voljo tudi velika izbira semen in sadik zdravilnih rastlin. Če se odpravite na izlet na kmetijo Plavica, lahko izbirate med več programi, ki trajajo od ene ure do štirih ur.
Program Plavica traja eno uro in vsebuje ogled parka zdravilnih rastlin s strokovnim vodenjem ter degustacijo čaja iz programa Zakladi Roga.
Program Pikapolonica traja dve uri in vsebuje ogled parka zdravilnih rastlin s strokovnim vodenjem ter prikazom izdelave lončenih izdelkov na vretenu. Sledi degustacija roških čajev.
Program Videk traja tri ure in vsebuje ogled parka zdravilnih rastlin s strokovnim vodenjem in programom izdelave pripravkov iz zdravilnih rastlin za lastno uporabo, kot so tinkture, sirupi, poparki, mazila, zeliščna mila, zeliščna vina itd. Sledi degustacija pripravkov.
Program Julijan traja štiri ure in vsebuje vodenje po zeliščarski poti, ogled parka zdravilnih rastlin  s strokovnim vodenjem in prikazom izdelave izdelkov iz zdravilnih rastlin za lastno uporabo.
Program Tilen traja štiri ure in vsebuje ogled parka zdravilnih rastlin s strokovnim vodenjem in programom izdelave pripravkov iz zdravilnih rastlin ter degustacijo izdelkov. V program je vključen tudi ogled cerkve sv. trojice in romarske cerkve Marije pomočnice.

Ocena:
8257 Dobova

Živalski park Na Jasi

info@najasi.si http://www.najasi.si/ 040452443 ali 031308237 Tor-ned: 9-12 in 15-19 (poleti do 21ih), v primeru dežja zaprto oz. priporočamo, da se preveri preko telefona.

Živalski park NA JASI se nahaja v Selah pri Dobovi. Pri njih boste uživali v sožitju rastlin in živali. Prosto se boste sprehajali v zato namenjeni ograji, si ogledovali živali, o njih izvedeli zanimive informacije in nekatere tudi božali.
Na kmetiji prebivajo žerjavi, nanduji, črni labodi, afriško govedo (zebu), mini poniji, afriške pritlikave koze, različne vrste prašičev, ovc, osliček, pritlikavi zajčki in morski prašički, okrasna perutnina: purani, kokoši, gosi, race, pegatke, pav, golobi, papige, ribe koi krapi itd. ter seveda muce, ki na kmetiji ne smejo manjkati :)
Uživali boste v naravnem okolju, ki ga sestavlja ogromno vrst zanimivih rastlin. Ogledali si boste zeliščni vrt, kjer se boste prepuščali  vonjavam in se spočili na klopcah. Najmlajši pa se bodo lahko zabavali na igrišču z igrali, se sprehodili po senzorni poti in preprosti uživali. Primerno za poučno - zabaven družinski izlet.

*CENIK
otroci do 3. leta brezplačno
otroci od 3 do 15 let; 3 €
Odrasli: 5 €
Družinska (2odr.+2otr.): 13 €
Skupina nad 10 ljudi 20 % popust 

 

Ocena:
Grosuplje

Županova jama

info@zupanovajama.si http://www.zupanovajama.si 041 407 705 Preveriti na spletni strani

Županova jama vabi  na izlet v razkošje podzemeljskega sveta, ki ga je skozi tisočletja ustvarjala kraška voda. Skriva se v bližini Grosuplja, približno na polovici poti proti Turjaku.  Leta 1926 jo je odkril Josip Perme, župan tedanje občine Šentjurij pri Grosupljem, od tod tudi njeno ime. S sinom in njegovim vrstnikom je skozi Brezno pri Opolzkem kamnu odkril današnjo Veliko dvorano. Obiščite lahko sedem podzemnih dvoran, bogato okrašenih s kapniki. Jama je osvetljena in zavarovana, zato razen dobre obutve in toplih oblačil ne potrebujete posebne opreme. Ogled z vodičem traja približno eno uro.Obisk lepotice dolenjskega krasa je nepozaben izlet.

Ocena: